PAROLA italiana...

...tradotta in DIALETTO
Vernice Vernýsia
Verniciare InvernisÓre, vernisÓre
Verniciata VernisÓda (sost.)
Verniciato InvernisÓ
Verro PorzŔlo, mÓs-cio
Verruca P˛ro
Versare ButÓre. SpanpanÓre (spargere)
Vertice  Pˇnta. Zýma (cima)
Vertigine GiramÚnto
Vescica Vissýga
Vespa BrŔspa
Vespaio BrespÓro
Vessare AstiÓre (tormentare)
Vestirsi Vestýrse
Vestito Vestýo (agg. e part. pass.)
Vetro VÚro
Vetta Zýma, pˇnta
Vettura MÓchina
Vezzeggiare CocolÓre
Vezzo Ci¨cio, dindýn
Vi
Viaggiare ViajÓre
Viaggio ViÓjo
Vicentino Visentýn
Viceversa InvÚze
Vicino Vizýn, tacÓ
Vicolo StradÚta
Vigliacco Fifˇn, viliÓco
Vigoroso GajÓrdo
Vile ViliÓco
Vilipendio OfÚsa
Villano VilÓ, r¨stego
Vimine Str˛pa, spropi˛lo
Vinaccia GrÓspe
Vinacciolo GranŔlo
Vincere Výnzare
Vino Výn. ChŔno, scÓbio
Violino Violýn
Viottolo StradŔla, tr˛zo, tr˛do, trodu˛lo
Vipera Výpara
Virile MÓs-cio
Viscere BuŔle. Výssare (profonditÓ)
Vischio Výs-cio
Vischioso TachŔnte
Viscido MolegÓto (molle). Sbrissˇso
Viso M¨so, fÓcia
Vispo SgÓjo
Vistoso Ciassˇso
Vite Výgna. Výda (ferramenta)
Vitello VedŔlo
Viticcio Rýzolo
Vivere Vývare
Viziato XÚngo
Vocabolario BezedÓrio
Vocabolo Par˛la
Voce Ëse
Vociare SberegÓre, uchelÓre
Vocio SberegamÚnto, sbereg˛
Voglia Ďja
Voglioso Premˇso, ojˇso
Voi VoÓltri. Vu
Volare XolÓre
Volgare Ënto, vilÓn, boar˛to
Volo Xˇlo
Volpone Volpˇn, býrbo, drýto
Voltare SvoltÓre. GirÓre
Voltastomaco Voltastˇmego
Volto Výso, m¨so
Volubile Balarýn
Voluto VolÚsto
Vomere Vers¨ro
Vomitare GomitÓre, rimÚtare, rimandÓre
Vomito G˛mito
VoracitÓ GrÓmola
Vortice Gˇrgo
Vuotare SvodÓre, svuodÓre, sguodÓre
Vuoto V˛do, vu˛do, sgu˛do


Passa a...    A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z