PAROLA italiana...

...tradotta in DIALETTO

Babbeo Móna, sémo, pānpe
Babbo Opā, popā, pāre
Babbuccia Zavāta
Bacarsi Guastārse, , fāre el bāo, smarzėrse
Baccalā Bacalā
Baccano Bordčlo
Baccello Téga
Bacchetta Bachéta, bachetčla
Bacchettare Mustazāre, sbachetāre
Bacchettone Basabānchi, basapiléte, cesarōlo
Bacherozzo Bėsso, bāo, bigāto
Baciamano Basamān
Baciare  Basāre
Bacile Caėn, cadėn
Bacio Bāso
Baciucchiare Sbasuciāre
Baco Bāo, bėsso, bigāto
Badare Stare 'tčnto, dāre bādo
Badile Baėle
Baffo Bāfo, mustācio
Baffuto Mustación, mustacėti
Bagatella Monāda, stronzāda
Baggiano Baųco, móna, ebetón
Bagliore S-ciantėso, bānpa
Bagnarsi Bagnārse
Bagnato Bagnā, mōjo
Bagnino Bagnėn
Bagno Mōja (métare a...)
Bagordo Stravėzio, ghiringhčla
Balbettare Tartajāre, inbalbārse, incapārse
Balbuziente Bālbo
Balconata Pojōlo
Balcone Balcón
Baldacchino Baldachėn
Baldanzoso Insolčnte, corajóso
Baldoria Strčpito casėn, ghiringhčla
Baleno S-ciantėso, lānpo
Bālia Māma de lāte
Balla (frottola) Bāla, canarėna 
Ballare Balāre, scorlāre, sachetārse
Ballatoio Pojōlo
Ballerino Balarėn
Balletto Baléto
Ballo Bālo
Baloccarsi Zugatolāre, zugatāre
Balocco Zugātolo
Balordo S-centrā, baléngo
Baluginare Bulegāre
Balzano Strānbo
Balzare Saltāre
Bambagia Bonbāso, cotón
Bambino Putėn, bōcia, bocéta, toséto
Bambinone Putinón
Bambolotto Banbolōto
Bambų Panbųgo
Banda (gruppo, compagnia) Mānega, smanegā, ghénga
Bandolo Bāgolo, Trovare il b. = catāreghe l'āngolo
Baracca Barāca, casóna
Baraccone Baracón
Baraonda Cagnāre, confusión, casėn, casōto
Barare Inbrojāre
Baratro Burón
Barattolo Bussolōto
Barba Pizéto, moschéta
Barbaro Salvādego
Barbiere Barbičro
Barbone Barbón
Barboso Lóngo
Barbuto Barbón
Barcaiolo Barcarōlo, barcaruōlo, barcāro
Barcamenarsi Ruscāre, Inzegnārse, ranciārse
Barcollare Briscolāre
Barcone Barcón
Barella Barčla
Bargiglio Bardāgola
Barile Caratčlo, botesčla
Baro Inbrojón
Barra Sbāra
Barroccio Birōcio
Baruffa Barųfa
Barzelletta Barzeléta
Bascula Bassacųna
Basetta Baséta
Basilico Basalėco
Bassezza Porcāda
Bastonare Bātare
Bastone Bastón
Batacchio Batōcio
Batosta Sacagnāda


  

Passa a...    A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z